Felhasználónév: Jelszó: Elveszett jelszó? Regisztráció
   Kosár: 0 Ft Pénztár
Nyitóoldal | Mi az IR, PCOS, diabétesz? | Vásárlás menete | Szállítás és átvétel | Elérhetőségeink
Cukorbetegwebaruhaz.hu hírlevél
Táplálkozási tanácsok, újdonságok, kedvezmények és hasznos információk. Iratkozz fel még ma!

 

PickPack pont kiszállítás

05:34 -
Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelés jogalapját a 2011. évi CXII.tv. 5.§.(1). a pontja és a és a 2011. évi CVIII.tv. 13/A.§.-a pontja képezi.

 

A közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés során - az Avtv.-ben, valamint a fenti törvényben foglaltaknak megfelelően - biztosítani kell az érintett jogát a személyes adatainak védelméhez. Így különösen:

a) a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg az érintettet írásban tájékoztatni kell arról, hogy a megkereső az adatokat milyen forrásból szerezte; az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni;

b) biztosítani kell számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja, és erről írásban tájékoztatni kell;

c) név- és lakcímadatainak az e törvényben meghatározott tevékenységek céljából történő kezelését meg kell szüntetni, amennyiben ezt az érintett kéri, vagy adatainak kezeléséhez nem járul hozzá;

d) név- és lakcímadatait harmadik személynek vagy szervezetnek továbbítani – a törvényi kivételektől eltekintve - csak az érintett írásbeli hozzájárulásával lehet.

 

Adatátadás esetén mind az adatátadónak, mind az - átvevőnek az érintett adatokról és az adatátvevőről, illetőleg - átadóról - az adatforgalom ellenőrizhetőségének biztosítása céljából - nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást az adatátvétel, illetve az adatátadás évét követő ötödik év végéig kell megőrizni. A megbízás alapján történő adatfeldolgozás esetén a megbízó minősül felelős adatkezelőnek.

 

A személyes adatoknak az adott célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha

a) az a cél, amelyre az adatokat kérték megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult;

b) az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni.

 

Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig tilalmi listára történő felvételt kell érteni. Ha az adatkezelést annak bármely szakaszában az érintett kérelme alapján kell megszüntetni, ezért az érintettet jogi felelősség nem terheli.

 

A közvetlen üzletszerző szervnek az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kell gondoskodni. Ennek során belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteni, melyek kialakításához az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végző szervezetek szakmai képviseleti szervezetei önszabályozó tevékenységgel nyújtanak segítséget.

 

 

Weoldalunk sütiket (cookie) alkalmaz egyes folyamatok biztosításához, az oldal használatával elfogadja a sütik használatát.